Historisch kassencomplex te Beetsterzwaag

Stinzenpad

Voorheen was dit een dicht begroeide boomwal waar bladeren en ander plantaardig materiaal werd gerecycled tot compost ten behoeve van de tuin. Nu is het in maart en april een fleurig paadje, waarlangs stinzenplanten groeien.

Stinzenplanten zijn exotische planten die werden ingevoerd door de adellijke bewoners van de grote stenen buitenhuizen (stinzen) vanuit de alpen en verre landen als Turkije (de tulp!)

terug